รายละเอียดที่จริงจังถั่วเกี่ยวกับร่างกาย

บ้า จริง รายละเอียด เกี่ยวกับ ร่างกายของคุณ

กระแส เด รูปร่างคน โตขึ้น จะ มีประมาณ 5.1 ของ กระแส ผู้หญิงมีประมาณ 5.13 การเดินทางของ กระแส รวม 1000.000 กิโลเมตร ของ กระแสเลือด เนื้อหา ที่มี การ 25000000000 30000000000 เซลล์ กล้องจุลทรรศน์ สีแดงเข้ม อายุการใช้งาน ของเซลล์ กล้องจุลทรรศน์ สีแดงเข้ม แทบ ประมาณ 4 เดือนและ 1,200,0000 เปิด ที่จะผลิต ทุกนาที เดียว .

ความสามารถ ทางจิต

คุณ หลั่ง 100,000 ความสามารถใน การคิด ทุกวัน โชคดีที่ คุณได้ 100 ล้านบาท สำหรับการที่ดี หากพื้นที่ จาก ประสาทอาจจะ ได้รับการแก้ไข ก็อาจ วัด 2,090 ตาราง เซนติเมตร . เด หายใจ

คนทั่วไป ให้เรา อากาศ ถึง 6 ลิตร ของอากาศ เป็นเวลาหนึ่งนาที หรือ 8,6401 ทุก วันเดียว คุณกำลังการ 13-17 หายใจ อีกเมื่อ ทำอะไร และเท่าที่ 80 ระหว่างการออกกำลังกาย เร็ว เด เซลล์ กล้องจุลทรรศน์

คุณ จะได้พบกับ 50 ล้าน เซลล์ กล้องจุลทรรศน์ ในร่างกายมนุษย์ ประมาณสาม ล้านบาท ผู้เชี่ยวชาญ พินาศ ทุกนาที เดียว ( 4,320,000,000,000 ทุกวัน ) หลายเหล่านี้จะ แทนที่ คุณสร้าง 10 ล้าน เซลล์ กระแส ใหม่ สี ขาว กล้องจุลทรรศน์ ทุกวันเดียว คุณจะมีความ สมบูรณ์ของ 1,000,000,000,000 ขาว เซลล์ กล้องจุลทรรศน์ สี ที่สามารถช่วยให้ จุลินทรีย์ที่ โจมตี และการโจมตี . เด สาร เด มี คาร์บอน เพียงพอ ที่มีอยู่ใน ร่างกายมนุษย์ ที่จะเติม 900 ปากกา คือ ไขมันในร่างกาย ให้ เพียงพอ พิเศษ 75 เทียน ฟอสฟอรัส เพียงพอที่จะ สร้าง 220 เลือกใช้ จิตใจและ กว้างขวาง เมื่อมันมาถึง เหล็ก เพื่อสานเล็บ เท้า 7.5cm . เด ก๊าซ เด ปกติคุณ ปล่อย 21 ไม่ ต้องการ ก๊าซ ที่มี ลำไส้ เป็น burps. เด ล็อค เด ล็อค วิวัฒนาการ เกี่ยวกับ 0.5 มม. ทุกวัน . เด Heartbeats

ของคุณ หัวใจของ การย้าย ระบบ 13,640 ลิตร กระแส ในร่างกาย ทั้งหมดของคุณ เมื่อเวลาผ่านไป นหัวใจ สามัญ เสียค่าใช้จ่าย 70 เป็นที่นิยม สะสม อีก กว่า 100,000 เป็นที่นิยม ทุกวัน . เด บริเวณ ปาก เด คุณสามารถทำให้ 37,800 ลิตร ของ น้ำลาย ใน การดำรงอยู่ ของคุณ .

ความรู้สึก ประสาท เด ร่างกายทั้งหมดของคุณ มีประมาณ 13000000000 เซลล์ ประสาท กล้องจุลทรรศน์ ส่ง ข้อความอีเมล เร็วที่สุดเท่าที่ เป็นไปได้ของ 290 kmPerh เด ไขมัน

คุณ เกี่ยวกับการ หลั่ง น้ำ 0.5 ลิตร ทุกวัน เดียวผ่าน 3,000,000 ต่อมน้ำมัน กิน ในส่วน ร้อน ทั่วโลก อาจ หลั่ง 13.5 ลิตร ทุกวัน เด ฉี่

คุณ อาจย้าย 400 ถึง สอง 000 มิลลิลิตร ของ พี่ ทุกวัน ขึ้นอยู่กับ ว่าคุณอายุ ของคุณ เงื่อนไข ขนาดและ กลางแจ้ง ชั่วคราว โดยเฉพาะ .

อาหารเสริม